Strategie

De juiste strategie

De afgelopen jaren gingen de technische ontwikkelingen sneller dan een decennia daarvoor. De wereld van marketing gaat in datzelfde tempo mee. Concurrentie wordt heftiger, en de klant verwacht meer. Het is hoog tijd voor een sterker gameplan.

strategie online monkeys

Missie, visie en doelstellingen

Het doktersgesprek

Wanneer is een project voor jou geslaagd? Als we dit gesprek over twaalf maanden zouden voeren en je kijkt terug op die maanden, wat zou er dan gebeurt moeten zijn om tevreden terug te kijken met de behaalde resultaten? Deze vragen helpen ons met het maken van de juiste keuzes. Zie deze fase als een doktersgesprek. Een dokter schrijft toch ook niet zomaar een recept uit, zonder duidelijk voor ogen te hebben wat jouw klachten zijn?

Weten waar je staat

De nulmeting

Wij beginnen bij het begin: de nulmeting. Online Monkeys kijkt samen met jou naar waar je staat en waar jij met je bedrijf naar toe wilt. Samen identificeren we de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Uitgebreide doelgroep analyse en het opstellen van buyer persona’s geven ons inzichten in de behoeften en het gedrag van de doelgroep. Deze resultaten zullen als ankerpunt gebruikt worden om de marketingresultaten te meten.

Ken je klant door en door

De motor van de strategie

Ken je klant door en door! We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Wanneer het aankomt op het aantrekken van nieuwe klanten is het startpunt jouw ideale klant begrijpen. Wanneer we dit weten, kunnen we samen jouw marketingboodschap direct afstemmen op jouw ideale doelgroep. Met al deze informatie zetten we samen een gameplan in elkaar. Alle belangrijke facetten van je bedrijf komen aan bod door campagnes, gebaseerd op jouw ambities, buyer persona’s en de huidige stand van zaken.

Bakkie doen met Frank?